नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
मालपोत कार्यालय कटारी, उदयपुर
कटारी, उदयपुर

कर्मचारी विवरण

विवरण फोटो
नाम Shantiram Rimal
पद कार्यालय प्रमुख
कार्यालय फोन 035-450512   ext:
घरको फोन 9842411186
इमेल malpotofficekatari@gmail.com
कार्यालय प्रमुख
नाम Santosh Kumar Koirala
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन 035-450512   ext:
घरको फोन
इमेल
नायब सुब्बा
नाम Shankar Kumar Thapa
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
नायब सुब्बा
नाम Tulshi Kattel
पद नायब सुब्बा
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
नायब सुब्बा
नाम Manj Kumar Sah
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 035-450512   ext:
घरको फोन 9861852185
इमेल rajamanoj505@gmail.com
कम्प्यूटर अपरेटर
नाम Suman Kumar Katuwal
पद कम्प्यूटर अपरेटर
कार्यालय फोन 035-450512   ext:
घरको फोन
इमेल
कम्प्यूटर अपरेटर
नाम DipaK Ghimire
पद खरिदार
कार्यालय फोन 035-450512   ext:
घरको फोन
इमेल
खरिदार
नाम Jamun Kumar Das
पद खरिदार
कार्यालय फोन 035-450512   ext: 210245
घरको फोन
इमेल jamundas90@gmail.com
खरिदार
नाम Khadga Bahadur Tamang
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम Tika Bahadur Khadka
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 035-450512   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम Kamala Aacharya
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 035-450512   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी
नाम Binod Mallik
पद कार्यालय सहयोगी
कार्यालय फोन 035-450512   ext:
घरको फोन
इमेल
कार्यालय सहयोगी

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)